Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Długa

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Długa

  • Łączna kwota inwestycji: 66 984,72 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 7.09.2011 r. Zakres robót obejmował:

-kanały z rur PCW 200 mm 283 m

-trójniki PVC 200 mm 3 kpl.

-studnie z kręgów 1200 mm 4 szt.

-studzienki „WAVIN” 315-425 mm 3 szt.

-włączenie do istniejącej studni.