Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa KD z separatorem w ulicy al. Józefa Piłsudskiego

  • Rok inwestycji: 2013 r./2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. al. J. Piłsudskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 189 706,49 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 23.12.2013 r. Ułożono przewody kanalizacji deszczowej:

-PVC 400 SN8 – 110m

-PVC 200 SN8 – 79mb

-PVC 400 (lita) na odcinku KD1-KD3 – 44 mb

-wykonano przecisk rurą stalową Dn 520×12 L=39m 3kpl.

-przecisk rurą stalową Dn 343/10 L=17 m 2 kpl.

-studnia betonowa 1200 – 4 szt.

-wpust uliczny 600×400 2 kpl.