Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa kolektora odpływowego wód deszczowych z ul. Półwiejskiej

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Półwiejska

  • Łączna kwota inwestycji: 83 784,08 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 21.06.2012 r. Wykonano:

-separator 1 kpl.

-kanały z rur PVC 400 m-138 m, 200 mm-17 m

-studnie rewizyjne z kręgów betonowych, o śr. 1.200 3 m-1 szt., 2 m-2 szt., 1 m-2 szt.

-studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw, o średnicy 600 mm – 5 szt.

-wpusty uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 ze skratą uliczną żel. -4 szt.