Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa nawierzchni – ul. Prusa, ul. Jana Kasprowicza

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Prusa, ul. Jana Kasprowicza

  • Łączna kwota inwestycji: 163 082,57 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 18.11.2011  r. Zakres robót obejmował:

-roboty przygotowawcze

-roboty ziemne 358,26 m3

-krawężniki 306,8 m + krawężniki zjazdowe 49 m

-nawierzchnia jezdni 897 m2

-regulacja studzienek.