Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa odcinka ulicy Cmentarnej wraz z chodnikiem i ściezką rowerową wzdłuż ul. Sądowej na odcinku ronda Toruńskiego do ul. Cmentarnej

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Sądowa, rondo Toruńskie, ul. Cmentarna

  • Łączna kwota inwestycji: 395 938,00 zł

Opis inwestycji

Gmina Miasta Brodnicy partycypowała w kosztach.