Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ogrodzenia (piłkochwytów) przy boisku treningowym oraz wykonanie nowej nawierzchni trawiastej na niezagospodarowanym terenie zlokalizowanym przy hali OSIR w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Królowej Jadwigi

  • Łączna kwota inwestycji: 142 000,00 zł

Opis inwestycji

Wykonano ogrodzenie (piłkochwytów) o wys. 6 m (siatka ochronna wykonana z polietylenu, oczka 100×100 mm) od ulicy Paderewskiego oraz wykonano drobne napraw w istniejącym ogrodzeniu betonowym, zamontowano bramki do piłki nożnej.