Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Budowa oświetlenia i chodnika w ulicach Świętokrzyskiej i Sudeckiej

 • Rok inwestycji: 2013 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Świętokrzyska i ul. Sudecka

 • Łączna kwota inwestycji: 57 541,10 zł

Opis inwestycji

1.Oświetlenie: zadanie zakończono w dniu 17.06.2013 r.:

-zamontowano 6 szt. słupów stalowych wraz z oprawami oświetleniowymi.

2.Chodnik: zadanie zakończono w dniu 26.06.2013 r. Wykonano:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne:

 • podbudowy -308 m2
 • krawężniki betonowe 15×30 -12,00 m
 • obrzeża betonowe 8×25 na podsypce -104 m
 • chodniki z kostki 6 cm -308 m2
 • wykonano oznakowanie oraz regulację studzienek.