Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia trasy biegowej znajdującej się w Lasku Miejskim w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Aleja Leśna

  • Łączna kwota inwestycji: 74 800,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres robót obejmował:

-ułożenie kabla wielożyłowego (730,00 m)

-zamontowano i ustawiono słupy oświetleniowe o masie do 100 kg (5 szt.)

-zamontowano przewody do opraw oświetleniowych

-zamontowano oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie w ilości 5 szt.