Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia ul. Jana III Sobieskiego (osiedle domków jednorodzinnych)

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Jana III Sobieskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 59 653,16 zł

Opis inwestycji

Wykonano dokumentację projektową, wybudowano oświetlenie, zakres wykonanych:

-ułożono kabel YAKY 4×35 -520 m

-ustawiono 14 szt. słupów oświetleniowych S-80

-zamontowano szafkę oświetleniową.