Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia – ul. Kalinowa

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Kalinowa

  • Łączna kwota inwestycji: 19 671,83 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono: 24.05.2011 r. Zakres robót obejmował:

-kabel YAKY 4x16mm2 – 227,8 mb

-przewód YDY 3×2,5mm 24,95 mb

-bednarka ocynkowana

-słup S-60 4 szt.

-tabliczka słupowa z wyposażeniem 4 szt.

-oprawa oświetleniowa kompletna ACRON 4 szt.

-wysięgnik jednoramienny 4 szt.