Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia ul. Krańcowa, ul. Skrajna

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Krańcowa, ul. Skrajna

  • Łączna kwota inwestycji: 105 777,65 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 5.12.2011 r. Zakres robót obejmował:

-kabel YAKY5x16 – 6.000 m, 4×35 – 1540,38

-lampa SONT100 W -39 szt.

-fundament, bednarka, folia, piasek, żwir, cement

-rury fi50 10 m, rury SRS 50 -83,2 m

-rury PCW DVK50 93,6 m

-tabliczka 39 szt.

-szafka 1 kpl.

-oprawy ACRON 100S1 39 kpl.

-wysięgniki S-65 39 szt.

-opaski OKI 146,2 szt.

-przewód YDY 3×2,5 mm 243,36 m

-słupy stalowe 39 szt.