Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia ul. Podmiejska

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Podmiejska

  • Łączna kwota inwestycji: 14 424,42 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonane, zakres prac obejmował:

-wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Podmiejskiej w Brodnicy – 3 lampy – zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót

-ułożono kabel YAKY 5×16 m -77 m

-ustawiono lampy SON 100 W

-bednarka ocynkowana

-szafkę oświetleniową

-oprawy ACRON-3 szt.

-słupy S-80-3 szt.