Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia ul. Porzeczkowa

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Porzeczkowa

  • Łączna kwota inwestycji: 25 609,01 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres zadania obejmował:

-ustawienie 6 lamp zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót

-ułożenie kabel YAKY 5×16 m- 157 m lampa SON 100 W, bednarki ocynkowanej

-rury DVK-50, rury SRS-50

-tabliczki słupowej ELMONT

-szafka oświetleniowa

-oprawa ACRON-6 szt.