Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia ul. Sosnowa

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Sosnowa

  • Łączna kwota inwestycji: 26 300,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, ustawiono 4 lamp zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.

-ułożono kabel YAKY 4×16 mm2 – 136 m

-bednarka ocynkowana 30×3 – 29 m

-tabliczka słupowa

-słupy stalowe S-80

-oprawa LED SpeedStar BGP 322-4 szt.

-wysięgnik jednoramienny

-przewód YDY 3×2,5.