Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia – ul. Sulerzyskiego

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Sulerzyskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 36 567,43 zł

Opis inwestycji

Inwestycję zakończono 29.08.2011 r. Zakres robót obejmował:

-kabel YAKY 4×16 mm – 355 mb

-przewód YDY 3×2,5 mm 60 mb

-bednarka ocynkowana

-słup S-60 10 szt.

-tabliczka słupowa z wyposażeniem 10 szt.

-oprawa oświetleniowa kompletna ACRON 10 szt.

-wysięgnik jednoramienny 10 szt.