Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia ul. Tuwima

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Tuwima

  • Łączna kwota inwestycji: 40 000,00 zł

Opis inwestycji

Zakres prac obejmował:

– ręczne kopanie rowów; wykopy ręczne;
– układanie kabli wielożyłowych (22,00 m);
– układanie rur ochronnych (4,00 m);
– ręczne układanie kabli wielożyłowych (69,00 m);
– ręczne stawianie słupów oświetleniowych (3 szt.); montaż wysięgników rurowych; montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji; wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego;
– montaż opraw do lamp LED (3 szt.)