Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia ul. Wczasowa

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wczasowa

  • Łączna kwota inwestycji: 232 000,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano , zakres prac obejmował wykonanie:

-ręczne kopanie rowów

-przecisk mechaniczny pod obiektami,

-montaż szafki oświetleniowej

-montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych h=6 m -21.000 szt.

-montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych h=9 m -5 szt,

-montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych oprawa LED 36/39 -21,000 szt

-montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych – 5 szt.