Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia w ul. Generała Stanisława Pruszyńskiego

  • Rok inwestycji: 2023 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Generała Stanisława Pruszyńskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 48 745,00 zł

Opis inwestycji

Wykonano oświetlenie w ul. Pruszyńskiego w Brodnicy.