Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia w ul. Długiej (odnoga)

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Długa

  • Łączna kwota inwestycji: 45 000,00 zł

Opis inwestycji

Wykonano oświetlenie drogowe w odnodze ul. Długiej w Brodnicy. Zakres prac obejmował: ustawienie 8 słupów oświetleniowych wraz z montażem opraw do lamp ledowych.