Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia w ulicy Polnej

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Polna

  • Łączna kwota inwestycji: 48 582,82 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano. Zakres robót obejmował:

1.ustawienie oświetlenie drogowego w ulicy Polnej w Brodnicy:

-10 lamp w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót,

-kabel YAKY 4×35 -300 m

-lampa SON 150 W 10 szt.

-bednarka ocynkowana

-folia

-rury DVK-50

-tabliczka słupowa ELMONT

-szafka oświetleniowa

-oprawa ACRON- 10 szt.

-wysięgnik jednoramienny

-słup S-80-10 szt.