Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenie ulicy Wieniawskiego

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wieniawskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 45 473,39 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono dnia 10.07.2014 r. Zakres robót obejmował:

-ustawione 9 szt. lamp – zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót

-ułożenie kabla YAKY 5×16 m, kabla 4 x 35 m

-fundament F-150

-lampa SON 100 W

-bednarka ocynkowana, folia, rury przepustowe DVK-75, rury przepustowe SRS-75

-szafka oświetleniowa

-oprawa oświetleniowa AKRON – 9 szt.

-słupy stalowe S-80 – 9 szt.