Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa Otwartej Sfery Aktywności w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: O/M Wyspiańskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 50 707,44 zł

Opis inwestycji

Zakres prac obejmował wykonanie prac przygotowawczych i nawierzchniowych, montaż urządzeń fitness (Fitness Wioślarz, Fitness Biegacz, Fitness Orbitrek, Fitness Podwójne Wahadło, Fitness Wyciąg górny, Fitness Wycisk dolny), montaż elementów parkowych i rekreacyjnych, montaż placu zabaw o charakterze sprawnościowym, nasadzenia drzew i żywopłotów.