Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Budowa parkingu przy ulicy Łyskowskiego

 • Rok inwestycji: 2014 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Łyskowskiego

 • Łączna kwota inwestycji: 214 861,66 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 31.07.2014 r. Zakres robót obejmował:

-utwardzenie nawierzchni placu przy ulicy Łyskowskiego w Brodnicy zgodnie ze specyfikacją, dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót

-część drogowa:

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
 • korytowanie i podbudowy betonowe
 • ławy z oporem
 • krawężniki betonowe na podsypce cementowo piaskowej 256,70 mb
 • obrzeża 95,7 mb
 • chodniki z kostki 8 cm- 1408,7 m2; 6 cm- 132,15 m2.

-część kanalizacyjna:

 • rury kanalizacyjne PCW 200 mm-61 m; 300 mm-32 m
 • rury ciśnieniowe PCW 160 mm-10 m
 • studnie rewizyjne 1200 mm-3 szt.
 • wpusty uliczne: 4 szt.
 • zasuwa 1 szt. separator piasku -1 szt.