Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Budowa parkingu przy ulicy Szarych Szeregów I etap

 • Rok inwestycji: 2013 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Szarych Szeregów

 • Łączna kwota inwestycji: 102 590,81 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 03.09.2013 r. Wykonano:

-rozbiórkę elementów dróg i ogrodzenia

-karczowanie pni

-roboty ziemne:

 • podbudowy betonowe 427 m2
 • nawierzchnię parkingu z kostki 8 cm -427 m2
 • krawężniki: z odzysku-106 m, nowe-40 m, wjazdowe-94 m
 • ogrodzenie wys. 1,5 m – 116,5 m
 • furtki 2 szt., brama 1 szt.
 • wykonanie trawników 97 m2
 • oznakowanie poziome i pionowe.