Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa parkingu przy ulicy Zakątek

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Zakątek

  • Łączna kwota inwestycji: 67 356,17 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 08.05.2013 r. Wykonano:

1.roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

-korytowanie 195 m2,

2.roboty ziemne 43,13 m3:

-krawężniki betonowe 15×30 67,3 m

-ławy z oporem

-podbudowę i nawierzchnię zatoki postojowej z kostki bet. 201,25 m2

-chodniki: obrzeża betonowe 61 m

-chodniki z kostki betonowej 151 m2

3.roboty wykończeniowe.