Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS – 2011 r.

  • Rok inwestycji: 2011

  • Miejsce inwestycji:

  • Łączna kwota inwestycji: 973 038,28 zł

Opis inwestycji