Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa Placu fitness przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy w ramach naboru wniosków na dofinansowania zadań inwestycyjnych pn.: „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2023”

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: Szkoła Podstawowa nr 2 w Brodnicy

  • Łączna kwota inwestycji: 85 000,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano. Inwestycja polegała na:

-budowie placu zabaw o nawierzchni trawiastej 

-budowie placu zabaw

-fitness o nawierzchni trawiastej

-budowie ogrodzenia placu zabaw wysokość panelu 1,00 m

-ogrodzenie z cokołem w postaci obrzeża betonowego 8x30x100 cm w kolorze grafitowym

-ogrodzenie wyposażone w furtki szerokości 1,2 m

-montażu urządzeń małej architektury, placów zabaw

-wykonanie trawników

-nacięcie i usunięcie fragmentu istniejącej opaski

-usunięcie istniejących krzewów

-rozebranie istniejącego ogrodzenia wraz z cokołem od strony placu Projektowane zagospodarowanie będzie służyć rekreacji.