Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Budowa placu fitness przy Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy

 • Rok inwestycji: 2023 r.

 • Miejsce inwestycji: Zespół Szkół nr 1 w Brodnicy

 • Łączna kwota inwestycji: 101 844,00 zł

Opis inwestycji

W ramach naboru wniosków na dofinansowania zadań inwestycyjnych pn.: „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa-Edycja 2023” – zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował:

-wybudowanie siłowni zewnętrznej

-wykonanie trawników oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o frakcji uziarnienia do 2,0 mm, grubości minimalnej 30 cm (bez cząstek pyłowych i iłowych)

-ustawiono następujące urządzenia:

 • stepper -1 szt.
 • biegacz -1 szt.
 • orbitrek -1 szt.
 • wioślarz -1 szt.
 • wyciąg górny -1 szt.
 • rowerek -1 szt.
 • zestaw street workout -1 szt.
 • ławeczka pozioma i ukośna street workout -1 szt.
 • lina do wspinania street workout -1 szt.

-ustawiono regulamin dotyczący bezpiecznego korzystania z urządzeń na placu -1 szt.