Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa przejść dla pieszych-skrzyżowanie ul. Cmentarnej z ul. Wiejską

  • Rok inwestycji: 2023 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Cmentarna, ul. Wiejska

  • Łączna kwota inwestycji: 198 400,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował:

-wybudowanie kablowej linii elektroenergetycznej oraz oświetlenia ulicy Cmentarnej

-ustawiono 2 szt. słupów oświetleniowych

-ułożono kable o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych – 15,000 mb.

-wykonano przewiert/przecisk mechaniczny dla rury o śr. do 160 mm – 16,000 mb.