Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa przyłączy i węzłów wg zapotrzebowania

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: Podmiejska bud. A, Podmiejska bud. B, Duży Rynek 6, Mieszka I 4, Pocztowa, Przykop 51, Przykop 53, Sokołow 2A, Nowa Kolonia 8, Nowa Kolonia 7A, Paderewskiego 22A, Paderewskiego 28, Strzelecka 4

  • Łączna kwota inwestycji: 509 289,56 zł

Opis inwestycji