Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa przyłączy sanitarnych

  • Rok inwestycji: 2015-2018

  • Miejsce inwestycji: Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 52 775,09 zł

Opis inwestycji