Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa przyłączy wraz z węzłów do budynków

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Malickiego

  • Łączna kwota inwestycji: 56 665,15 zł

Opis inwestycji