Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej park Jana Pawła II z ul. Sienkiewicza w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2024 r.

  • Miejsce inwestycji: Parka Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza

  • Łączna kwota inwestycji: 650 000,00 zł

Opis inwestycji

Zakres do realizacji – ścieżka pieszo-rowerowa łącząca park Jana Pawła II z ulicą Sienkiewicza w Brodnicy, kostka betonowa cegiełka bezfazowa gr. 8 cm w kolorze szarym ograniczona
obrzeżem 8x30x100 w kolorze szarym o długości 252 mb.