Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci deszczowej – ul. 18 Stycznia

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. 18 Stycznia

  • Łączna kwota inwestycji: 34 494,79 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC o średnicy 200 – 45 m.