Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci deszczowej – ul. Promykowa

  • Rok inwestycji: 2016-2017

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Promykowa

  • Łączna kwota inwestycji: 266 337,00 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC o średnicy 400 mm – 421 m.