Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci deszczowej – ul. Pruszyńskiego

  • Rok inwestycji: 2017-2019

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Pruszyńskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 263 070,48 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC o długości 298,7 m.