Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa rezerwowego kolektora sanitarnego pod dnem rzeki Drwęcy

  • Rok inwestycji: 2023-...

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, rejon ul. Łaziennej

  • Łączna kwota inwestycji: 29 598,00 zł

Opis inwestycji

Budowa rezerwowego kolektora kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Drwęcy – dokumentacja projektowa.

Projektowany przewód będzie pełnił funkcję przewodu rezerwowego dla dwóch eksploatowanych od lat rurociągów. Celem inwestycji jest zapewnienie niezawodności systemu odbierającego ścieki sanitarne od mieszkańców miasta Brodnicy oraz eliminacja ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego na wypadek ewentualnej awarii istniejącego układu. Wykonanie rurociągu w obszarze koryta rzeki zaprojektowano w technologii bezwykopowej (przewiertu sterowanego). Metoda ta gwarantuje nienaruszalność skarp i dna rzeki.