Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci sanitarnej – ul. 18 Stycznia

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. 18 Stycznia

  • Łączna kwota inwestycji: 22 996,52 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 mm – 45 m.