Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci sanitarnej – ul. Jana III Sobieskiego

  • Rok inwestycji: 2019-2022

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul.Jana III Sobieskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 422 083,29 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 – 707 m.