Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci sanitarnej – ul. Konopnickiej

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Konopnickiej

  • Łączna kwota inwestycji: 17 023,96 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 – 73 m.