Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci sanitarnej – ul. Michałowska

  • Rok inwestycji: 2019-2023

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Michałowska

  • Łączna kwota inwestycji: 318 029,50 zł

Opis inwestycji