Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci sanitarnej – ul. Pienińska

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Pienińska

  • Łączna kwota inwestycji: 33 207,65 zł

Opis inwestycji