Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci sanitarnej – ul. Polna

  • Rok inwestycji: 2019-...

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Polna

  • Łączna kwota inwestycji: 561 357,07 zł

Opis inwestycji