Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci sanitarnej – ul. Pruszyńskiego

  • Rok inwestycji: 2017-2019

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Pruszyńskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 240 872,41 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 mm – 274,8 m.