Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci sanitarnej – ul. Truskawkowa

  • Rok inwestycji: 2023 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Truskawkowa

  • Łączna kwota inwestycji: 33 958,59 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 mm – 141 m. Inwestycja pozwoli na korzystanie z miejskiej infrastruktury sanitarnej kolejnym mieszkańcom miasta.