Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci ul. 3 Maja

  • Rok inwestycji: 2020 r.

  • Miejsce inwestycji: 3 maja

  • Łączna kwota inwestycji: 231 092,44 zł

Opis inwestycji