Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. 18 Stycznia

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. 18 Stycznia

  • Łączna kwota inwestycji: 57 491,32 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 – 90 m, 90 mm – 6 m.