Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. Chrobrego/Piękna

  • Rok inwestycji: 2017-2018

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Chrobrego, Piękna

  • Łączna kwota inwestycji: 31 373,71 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 mm – 129 m.