Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. Familijna, ul. Różana

  • Rok inwestycji: 2015-2016

  • Miejsce inwestycji: ul. Familijna, ul. Różana

  • Łączna kwota inwestycji: 14 283,37 zł

Opis inwestycji