Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. Jabłkowa

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Jabłkowa

  • Łączna kwota inwestycji: 7 998,83 zł

Opis inwestycji